13.04.2020

ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С КОРОНАВИРУСА


24.06.2020г.

Уважаеми клиенти на Учебен център ,,Йонитрейд“,

Във връзка с удължаването на епидемичната обстановка до 15.07.2020г., бихме искали да Ви уведомим, че всички дейности, свързани с работата на учебния център, обученията и изпитите продължават да бъдат извършвани при спазване на всички хигиенно-санитарни мерки, и изисквания. Отново напомняме, че всички които посещават учебния център във връзка със записване за курсове, провеждане на обучения и изпити, трябва да носят със себе си Лични предпазни средства (маски, ръкавици, дезинфектанти) или да използват предоставените от учебния център. При наличие на повече хора, да спазват необходимата дистанция, според организацията в учебния център.

СЛЕДВАЩИТЕ КУРСОВЕ ЗАПОЧВАТ НА 06.07.2020г.

Повече информация можете да получите по телефона, на място в нашите офиси и онлайн на нашия сайт.


10.06.2020г.

Уважаеми клиенти на Учебен център ,,Йонитрейд“,

Във връзка с удължаването на епидемичната обстановка с 15 дни, бихме искали да Ви уведомим, че всички дейности, свързани с работата на учебния център продължават да бъдат извършвани при спазване на всички хигиенно-санитарни мерки и изисквания. Респективно всички кандидати трябва да носят със себе си Лични предпазни средства (маски, ръкавици, дезинфектанти).

СЛЕДВАЩИТЕ КУРСОВЕ ЗАПОЧВАТ НА 22.06.2020г.

Повече информация можете да получите по телефона, на място в нашите офиси и онлайн на нашия сайт.


04.05.2020г.

Уважаеми клиенти на Учебен център ,,Йонитрейд“,

Бихме искали да Ви уведомим, че със Заповед № РД-01-249/03.05.2020г. от днес 04.05.2020г. се възстановява работата на учебния център, както и провеждането на всички курсове, обучения, и изследвания. Дейността ще се извършва при спазване на всички хигиенно-санитарни мерки и изисквания. Респективно всички кандидати трябва да носят със себе си Лични предпазни средства (маски, ръкавици, дезинфектанти).

В тази връзка, следващите курсове започват на 11.05.2020г. и всички, които искат да запишат своите шофьорски курсове могат да го направят, като предварително се запознаят с изискванията и необходимите документи, които са описани в секцията ,,ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ“, за които искат да се запишат, тъй като групите ще са с по-малък брой кандидати.

Повече информация, свързана с предлаганите курсове, обучения, новини, последни промени, касаещи Вашето обучение, както и информация, касаеща всички желаещи да се запишат за предстоящите шофьорски курсове, можете да получите като се свържете с нашите сътрудници по телефона, на място в нашите офиси или онлайн на нашия сайт.

При всяка промяна, Учебен център ,,Йонитрейд“ ще Ви информира своевременно!

Благодарим Ви за доверието и търпението!

Бъдете здрави!


30.04.2020г.

Уважаеми клиенти на Учебен център ,,Йонитрейд“,

Бихме искали да Ви уведомим, че от 04.05.2020г. се възстановява провеждането на теоретичните изпити пред ДАИ София. Съответно бройката на изпитваните лица ще бъде сведена до 6 бр. в зала, при спазване на всички хигиенно-санитарни мерки и изисквания. Респективно всички кандидати трябва да носят със себе си Лични предпазни средства (маски, ръкавици, дезинфектанти) по време на изпитите, ако нямат ще им бъдат осигурени на място. 

Отложените теоретични изпити от месец Март се преместват за месец Май, както следва:

1. Изпитите от 16.03.2020г. – 20.03.2020г., ще се проведат в периода от 04.05.2020г. 08.05.202.

2. Изпитите от 23.03.2020г. – 27.03.2020г., ще се проведат в периода от 11.05.2020г. – 15.05.202.

Часовете и залите ще бъдат допълнително уточнени!

Отложените практически изпити от месец Март се преместват за месец Май, както следва:

1. Изпитите от 16.03.2020г. – 20.03.2020г., ще се проведат в периода от 11.05.2020г. – 15.05.202.

2. Изпитите от 23.03.2020г. – 27.03.2020г., ще се проведат в периода от 18.05.2020г. – 22.05.202.

Изпитите за ADR свидетелство за превоз на опасни товари, от дата 26.03.2020г. ще се проведат на 14.05.2020г.

В тази връзка, уведомяваме всички курсисти, записали своите курсове да се свържат с нас, за да уточним как ще протече процесът за продължаване на тяхното обучение, подготовката им за изпитите, за които са записани пред ДАИ София и други технически въпроси, тъй като все още сме в обхвата на мерките в рамките на извънредното положение.

Следващата дата за започване на нови курсове е 11.05.2020г. и всички, които искат да запишат своите шофьорски курсове могат да го направят, като предварително се запознаят с изискванията и необходимите документи, които са описани в секцията ,,ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ“, за които искат да се запишат.

Информацията може да бъде променена, в зависимост какви мерки ще бъдат предприети за възстановяването на нормалия процес на работа.

Повече информация, свързана с промените в рамките на извънредното положение, предлаганите курсове, обучения, новини, последни промени, касаещи Вашето обучение, както и информация, касаеща всички желаещи да се запишат за предстоящите шофьорски курсове, можете да получите като се свържете с нашите сътрудници по телефона, на място в нашите офиси или онлайн на нашия сайт.

При промяна, свързана със ситуацията, Учебен център ,,Йонитрейд“ ще Ви информира своевременно!


24.04.2020г.

Уважаеми клиенти на Учебен център ,,Йонитрейд“,

Във връзка с обхвата на действащите противоепидемични мерки в рамките на извънредното положение, което до момента като срок е до 13.05.2020г., Ви напомняме, че датата 27.04.2020г.,  на която по график трябваше да се откриват нови курсове и обучения остава невалидна, поради факта, че е спрян процесът на работа в учебните центрове, и в тази връзка не могат да се записват кандидати, и да се откриват групи за обучение. Искрено се надяваме, че след 13.05.2020г. ще можем да се върнем към възобновяване на дейностите в учебния център и обслужването на клиентите.

При всякакви възникнали въпроси, свързани със създалата се ситуация, промени в рамките на извънредното положение, предлаганите курсове, обучения, новини и последни промени, касаещи Вашето обучение, както и въпроси, свързани с изтичането и подновяването на документи, за които трябва да бъде преминато обучение, можете да получите като се свържете с нашите сътрудници по телефона, на място в нашите офиси или онлайн на нашия сайт.

Сроковете и обхватът на мерките могат да бъдат променени, в зависимост от развитието на ситуацията!

При промяна, свързана със ситуацията с Коронавируса, Учебен център ,,Йонитрейд“ ще Ви информира своевременно!

Пазете се, бъдете здрави и не позволявайте създалата се ситуация да попречи на бъдещите Ви планове, свързани с обучението!

Безопасността и здравето са на първо място, във всички аспекти!


11.04.2020г.

Уважаеми клиенти на Учебен център ,,Йонитрейд“,

Във връзка с удължаването на извънредното положение на територията на страната до 13.05.2020г., прилагането на противоепидемичните мерки, свързани с комплицираната ситуация с COVID-19, със Заповед № РД-01-195/10.04.2020г. на министъра на здравеопазването, се преустановяват следните видове обучения до отмяна на извънредното положение, което за момента като срок е до 13.05.2020г., а именно:

1. Преустановява се провеждането на теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС до 13.05.2020г.

2. Преустановява се провеждането на ADR курсове за превоз на опасни товари до 13.05.2020г.

3. Преустановява се провеждането на курсове по Наредба 41 за превоз на пътници и товари до 13.05.2020г.

4. Преустановява се провеждането на психологически изследвания на водачите на МПС до 13.05.2020г.

В този период от време няма да бъдат публикувани графици за изпити пред ДАИ София и съответно кандидатите няма да могат се явяват на външни изпити по теория и практика, поради факта, че същите нямат да бъдат провеждани.

За периода на извънредното положение, считано от Решението на НС от 13.03.2020г. до 13.05.2020г. се удължава валидността на следните видове документи, с един месец от датата на отмяна на извънредното положение:

– Карта за квалификация на водача за превоз на пътници и товари, за територията на РБ.

– Удостоверения за психологическа годност, в зависимост от целта, вписана в самия документ.

Относно свидетелствата за ADR (превоз на опасни товари), съгласно специално многостранно споразумение М 324, в съответствие с т. 1.5.1 от АDR се удължават следните срокове:

– Свидетелство на водач за превоз на опасни товари- чрез дерогация от разпоредбите на първа алинея от т. 8.2.2.8.2 от ADR всички свидетелства за обучения на водачи, чийто срок на валидност изтича между 01.03.2020г. и 01.10.2020г. остават валидни до 30.10.2020г. Сертификатите трябва да бъдат подновени, ако водачът може да докаже, че е посетил курс за опреснително обучение, в съответствие с т. 8.2.2.5 от ADR преди 01.12.2020г. и е положил изпит в съответствие с т. 8.2.2.7 от ADR. Компетентният орган трябва да издаде нов сертификат, който е валиден 5г., считано от датата на изтичане на предишния.

Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променени, в зависимост от развитието на ситуацията!

Повече информация, свързана с промените в рамките на извънредното положение, предлаганите курсове, обучения, новини и последни промени, касаещи Вашето обучение, можете да получите като се свържете с нашите сътрудници по телефона, на място в нашите офиси или онлайн на нашия сайт.

Пазете се, бъдете здрави и не позволявайте създалата се ситуация да попречи на бъдещите Ви планове, свързани с обучението!

Безопасността и здравето са на първо място, във всички аспекти!

При промяна, свързана със ситуацията с Коронавируса, Учебен център ,,Йонитрейд“ ще Ви информира своевременно!


27.03.2020г.

Уважаеми клиенти на Учебен център ,,Йонитрейд“,

Във връзка със Заповед № РД-01-154/26.03.2020г. на министъра на здравеопазването и с оглед усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на Коронавируса на територията на цялата страна, се налага отново временно да бъдат преустановени следните видове обучения до 12.04.2020г.:

1. Преустановява се провеждането на теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС до 12.04.2020г.

2. Преустановява се провеждането на ADR курсове за превоз на опасни товари до 12.04.2020г.

3. Преустановява се провеждането на курсове по Наредба 41 за превоз на пътници и товари до 12.04.2020г.

4. Преустановява се провеждането на психологически изследвания на водачите на МПС до 12.04.2020г.

Освен това се налагат промени във връзка с провеждането на теоретичните и практически изпити пред ДАИ София, както следва:

1. Изпитите от 16.03.2020г. до 19.03.2020г., ще се проведат в периода от 13.04.2020г. до 16.04.202.

2. Изпитите за 20.03.2020г., ще се проведат на 27.04.2020г.

3. Изпитите от 24.03.2020г. до 27.03.2020г., ще се проведат в периода от 21.04.2020г. до 24.04.2020г.

4. Изпитите за 23.03.2020г., ще се проведат на 28.04.2020г.

Относно курсовете, които трябваше да започнат на 30.03.2020г., няма да бъде възможно да бъдат записвани кандидати, поради въведените мерки и временното преустановяване на дейностите в учебните центрове. 

Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променени, в зависимост от развитието на ситуацията!

В тази връзка, следващата дата за започване на нови курсове е 13.04.2020г. и всички, които искат да запишат своите шофьорски курсове могат да го направят, като предварително се запознаят с изискванията и необходимите  документи, които са описани в секцията ,,ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ“, за които искат да се запишат. Освен това, не забравяйте и за промоционалната кампания ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ, АПРИЛ 2020г.!

Повече информация, свързана със гореописаните промени, Великденската промоция, предлаганите курсове, обучения, новини и последни промени, касаещи Вашето обучение, можете да получите като се свържете с нашите сътрудници по телефона, на място в нашите офиси или онлайн на нашия сайт.

Нашият съвет е да не се поддавате ненужно на паниката, свързана с постоянно появяващата се информация, относно вируса. Старайте се да се придържате към препоръките и указанията, свързани с Вашето здраве, и безопасност, като същевременно не позволявате това да се отрази на плановете Ви, свързани с обучението!

Безопасността и здравето са на първо място, във всички аспекти!

При промяна, свързана със ситуацията с Коронавируса, Учебен център ,,Йонитрейд“ ще Ви информира своевременно!


18.03.2020г.

Уважаеми клиенти на Учебен център ,,Йонитрейд“,

С оглед усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на Коронавируса на територията на цялата страна, временно се преустановяват следните видове обучения до 29.03.2020г.:

1. Преустановява се провеждането на теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС до 29.03.2020г.

2. Преустановява се провеждането на  ADR курсове за превоз на опасни товари до 29.03.2020г.

3. Преустановява се провеждането на курсове по Наредба 41 за превоз на пътници и товари до 29.03.2020г.

4. Преустановява се провеждането на психологически изследвания на водачите на МПС до 29.03.2020г.

Напомняме Ви и за изместването на датите за провеждане на теоретичните и практически изпити пред ДАИ София, които са насрочени за седмицата от 30.03.2020г.

Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променени, в зависимост от развитието на ситуацията!

Следващата дата за започване на нови курсове остава 30.03.2020г., която е по график, което не налага промяна за желаещите, които искат да са запишат. В тази връзка всички, които искат да запишат своите шофьорски курсове могат да го направят, като предварително се запознаят с изискванията и необходимите документи, които са описани в секцията ,,ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ“, за които искат да се запишат.

Повече информация, свързана със гореописаните промени,  предлаганите курсове, обучения, новини и последни промени, касаещи Вашето обучение, можете да получите като се свържете с нашите сътрудници по телефона, на място в нашите офиси или онлайн на нашия сайт.

Нашият съвет е да не се поддавате ненужно на паниката, свързана с постоянно появяващата се информация, относно вируса. Старайте се да се придържате към препоръките и указанията, свързани с Вашето здраве, и безопасност, като същевременно не позволявате това да се отрази на плановете Ви, свързани с обучението!

Безопасността и здравето са на първо място, във всички аспекти!

При промяна, свързана със ситуацията с Коронавируса, Учебен център ,,Йонитрейд“ ще Ви информира своевременно!


14.03.2020г.

Уважаеми клиенти на Учебен център ,,Йонитрейд“,

Във връзка с приемането и  въвеждането на противоепидемични мерки на територията на цялата страна и публикуването на актуализираната Заповед на здравния министър, с която можете да се запознаете в прикачения файл, бихме искали да ви информираме, че с оглед взетите решения и постоянната информация, която се обновява в медийното пространство, за момента не се налагат изменения, които биха засегнали и наложили промени за вече зададените дати за стартиране на нови курсове. Единствената промяна до този момент е свързана с изместването на датите за провеждане на теоретичните и практически изпити пред ДАИ София. В тази връзка всички, които искат да запишат своите шофьорски курсове могат да го направят, като предварително се запознаят с изискванията и необходимите документи, които са описани в секцията ,,ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ“, за които искат да се запишат. Освен това, не забравяйте и за промоционалната кампания ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ, АПРИЛ 2020г.!

Повече информация, свързана с кампанията, както и предлаганите курсове, обучения, новини и последни промени, касаещи Вашето обучение, можете да получите като се свържете с нашите сътрудници по телефона, на място в нашите офиси или онлайн на нашия сайт.

Нашият съвет е да не се поддавате ненужно на паниката, свързана с постоянно появяващата се информация, относно вируса. Старайте се да се придържате към препоръките за спазването на хигиенните навици, свързани с Вашето здраве и безопасност, като не позволявате това да се отрази на плановете Ви, свързани с обучението!

Безопасността и здравето са на първо място, във всички аспекти!

При промяна, свързана със ситуацията с Коронавируса, Учебен център ,,Йонитрейд“ ще Ви информира своевременно!

Актуализирана Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки


11.03.2020г.

Уважаеми клиенти на Учебен център ,,Йонитрейд“,

Бихме искали да Ви информираме, че с оглед динамичната обстановка и постоянното обновяване на информацията, свързана с Коронавируса, бихме искали да Ви уведомим, че за момента не се налагат промени, свързани с началните дати за откриване на престоящите курсове и обучения, касаещи подготовката на кандидат-водачите на МПС. В тази връзка не се налагат по-високи или допълнителни специфични мерки, от вече споменатите в медийното и обществено пространство, което изискват поддръжка на естествени хигиенни навици, свързани с безопасността и здравето на хората.

При промяна, свързана със ситуацията, Учебен център ,,Йонитрейд“ ще Ви информира своевременно!

Повече информация, свързана с предлаганите курсове, обучения, новини и последни промени, касаещи Вашето обучение, можете да получите като се свържете с нашите сътрудници по телефона, на място в нашите офиси или онлайн на нашия сайт.

Препоръки, свързани с Коронавируса

loading