11.03.2020

ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С КОРОНАВИРУСА


27.03.2020г.

Уважаеми клиенти на Учебен център ,,Йонитрейд“,

Във връзка със Заповед № РД-01-154/26.03.2020г. на министъра на здравеопазването и с оглед усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на Коронавируса на територията на цялата страна, се налага отново временно да бъдат преустановени следните видове обучения до 12.04.2020г.:

1. Преустановява се провеждането на теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС до 12.04.2020г.

2. Преустановява се провеждането на ADR курсове за превоз на опасни товари до 12.04.2020г.

3. Преустановява се провеждането на курсове по Наредба 41 за превоз на пътници и товари до 12.04.2020г.

4. Преустановява се провеждането на психологически изследвания на водачите на МПС до 12.04.2020г.

Освен това се налагат промени във връзка с провеждането на теоретичните и практически изпити пред ДАИ София, както следва:

1. Изпитите от 16.03.2020г. до 19.03.2020г., ще се проведат в периода от 13.04.2020г. до 16.04.202.

2. Изпитите за 20.03.2020г., ще се проведат на 27.04.2020г.

3. Изпитите от 24.03.2020г. до 27.03.2020г., ще се проведат в периода от 21.04.2020г. до 24.04.2020г.

4. Изпитите за 23.03.2020г., ще се проведат на 28.04.2020г.

Относно курсовете, които трябваше да започнат на 30.03.2020г., няма да бъде възможно да бъдат записвани кандидати, поради въведените мерки и временното преустановяване на дейностите в учебните центрове. 

Срокът и обхватът на мерките, могат да бъдат променени, в зависимост от развитието на ситуацията!

В тази връзка, следващата дата за започване на нови курсове е 13.04.2020г. и всички, които искат да запишат своите шофьорски курсове могат да го направят, като предварително се запознаят с изискванията и необходимите  документи, които са описани в секцията ,,ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ“, за които искат да се запишат. Освен това, не забравяйте и за промоционалната кампания ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ, АПРИЛ 2020г.!

Повече информация, свързана със гореописаните промени, Великденската промоция, предлаганите курсове, обучения, новини и последни промени, касаещи Вашето обучение, можете да получите като се свържете с нашите сътрудници по телефона, на място в нашите офиси или онлайн на нашия сайт.

Нашият съвет е да не се поддавате ненужно на паниката, свързана с постоянно появяващата се информация, относно вируса. Старайте се да се придържате към препоръките и указанията, свързани с Вашето здраве, и безопасност, като същевременно не позволявате това да се отрази на плановете Ви, свързани с обучението!

Безопасността и здравето са на първо място, във всички аспекти!

При промяна, свързана със ситуацията с Коронавируса, Учебен център ,,Йонитрейд“ ще Ви информира своевременно!


18.03.2020г.

Уважаеми клиенти на Учебен център ,,Йонитрейд“,

С оглед усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на Коронавируса на територията на цялата страна, временно се преустановяват следните видове обучения до 29.03.2020г.:

1. Преустановява се провеждането на теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС до 29.03.2020г.

2. Преустановява се провеждането на  ADR курсове за превоз на опасни товари до 29.03.2020г.

3. Преустановява се провеждането на курсове по Наредба 41 за превоз на пътници и товари до 29.03.2020г.

4. Преустановява се провеждането на психологически изследвания на водачите на МПС до 29.03.2020г.

Напомняме Ви и за изместването на датите за провеждане на теоретичните и практически изпити пред ДАИ София, които са насрочени за седмицата от 30.03.2020г.

Срокът и обхватът на мерките, могат да бъдат променени, в зависимост от развитието на ситуацията!

Следващата дата за започване на нови курсове остава 30.03.2020г., която е по график, което не налага промяна за желаещите, които искат да са запишат. В тази връзка всички, които искат да запишат своите шофьорски курсове могат да го направят, като предварително се запознаят с изискванията и необходимите  документи, които са описани в секцията ,,ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ“, за които искат да се запишат.

Повече информация, свързана със гореописаните промени,  предлаганите курсове, обучения, новини и последни промени, касаещи Вашето обучение, можете да получите като се свържете с нашите сътрудници по телефона, на място в нашите офиси или онлайн на нашия сайт.

Нашият съвет е да не се поддавате ненужно на паниката, свързана с постоянно появяващата се информация, относно вируса. Старайте се да се придържате към препоръките и указанията, свързани с Вашето здраве, и безопасност, като същевременно не позволявате това да се отрази на плановете Ви, свързани с обучението!

Безопасността и здравето са на първо място, във всички аспекти!

При промяна, свързана със ситуацията с Коронавируса, Учебен център ,,Йонитрейд“ ще Ви информира своевременно!


14.03.2020г.

Уважаеми клиенти на Учебен център ,,Йонитрейд“,

Във връзка с приемането и  въвеждането на противоепидемични мерки на територията на цялата страна и публикуването на актуализираната Заповед на здравния министър, с която можете да се запознаете в прикачения файл, бихме искали да ви информираме, че с оглед взетите решения и постоянната информация, която се обновява в медийното пространство, за момента не се налагат изменения, които биха засегнали и наложили промени за вече зададените дати за стартиране на нови курсове. Единствената промяна до този момент е свързана с изместването на датите за провеждане на теоретичните и практически изпити пред ДАИ София. В тази връзка всички, които искат да запишат своите шофьорски курсове могат да го направят, като предварително се запознаят с изискванията и необходимите  документи, които са описани в секцията ,,ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ“, за които искат да се запишат. Освен това, не забравяйте и за промоционалната кампания ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ, АПРИЛ 2020г.!

Повече информация, свързана с кампанията, както и предлаганите курсове, обучения, новини и последни промени, касаещи Вашето обучение, можете да получите като се свържете с нашите сътрудници по телефона, на място в нашите офиси или онлайн на нашия сайт.

Нашият съвет е да не се поддавате ненужно на паниката, свързана с постоянно появяващата се информация, относно вируса. Старайте се да се придържате към препоръките за спазването на хигиенните навици, свързани с Вашето здраве и безопасност, като не позволявате това да се отрази на плановете Ви, свързани с обучението!

Безопасността и здравето са на първо място, във всички аспекти!

При промяна, свързана със ситуацията с Коронавируса, Учебен център ,,Йонитрейд“ ще Ви информира своевременно!

Актуализирана Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки


11.03.2020г.

Уважаеми клиенти на Учебен център ,,Йонитрейд“,

Бихме искали да Ви информираме, че с оглед динамичната обстановка и постоянното обновяване на информацията, свързана с Коронавируса, бихме искали да Ви уведомим, че за момента не се налагат промени, свързани с началните дати за откриване на престоящите курсове и обучения, касаещи подготовката на кандидат-водачите на МПС. В тази връзка не се налагат по-високи или допълнителни специфични мерки, от вече споменатите в медийното и обществено пространство, което изискват поддръжка на естествени хигиенни навици, свързани с безопасността и здравето на хората.

При промяна, свързана със ситуацията, Учебен център ,,Йонитрейд“ ще Ви информира своевременно!

Повече информация, свързана с предлаганите курсове, обучения, новини и последни промени, касаещи Вашето обучение, можете да получите като се свържете с нашите сътрудници по телефона, на място в нашите офиси или онлайн на нашия сайт.

Препоръки, свързани с Коронавируса

loading