31.03.2011

КОНТАКТИ


Учебен център 1:

гр. София, ж.к. ,,Сухата река“, бл.10, вх.А, ет.1, ап.2

тел: 02/ 846 58 90   

GSM: 0888 62 64 09, 0888 37 99 66

e-mail: yonitrate@mail.bg


Учебен център 2:

гр. София, бул. ,,Владимир Вазов“ №39

тел. 02/ 443 33 03

GSM: 0888 37 99 66, 0884 15 43 34 

loading