11.07.2017

НОВИНИ


В секцията ,,Новини“ ще намерите последна актуална информация, касаеща курсовете и Вашето обучение.

11.03.2020г.

ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ, АПРИЛ 2020г.!

Уважаеми клиенти на Учебен център ,,Йонитрейд“, можете да запишете Вашите шофьорски курсове на преференциални условия в предстоящата кампания ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ, АПРИЛ 2020г.! Офертата е валидна за курсовете, стартиращи през месец Април 2020г.

Датите за месец Април са: 13.04.2020г./27.04.2020г.

Местата са ограничени, поради малкия брой на групите, затова побързайте и запишете Вашите курсове сега! За целта е необходимо предварително да се запознаете с изискванията и необходимите  документи, които са описани в секцията ,,ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ“ , за които искате да се запишете.

Повече информация, свързана с кампанията, както и предлаганите курсове, обучения, новини и последни промени, касаещи Вашето обучение, можете да получите като се свържете с нашите сътрудници по телефона, на място в нашите офиси или онлайн на нашия сайт.

Запишете се сега, за да сте сигурни и спокойни в уменията си на пътя за предстоящото Лято 2020г.!

Благодарим Ви за доверието и Ви желаем успешно обучение!


05.03.2020г.

СЛЕДВАЩИТЕ КУРСОВЕ ЗАПОЧВАТ НА 16.03.2020г.

Можете да се запишете по телефона, на място в нашите офиси или ОНЛАЙН на нашия сайт.

В секцията ,,ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ“ са описани необходимите документи за категориите, за които искате да се запишете.


19.02.2020г.

 ВАЖНО!!! ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ.

Уважаеми клиенти на Учебен център ,,Йонитрейд“,

Бихме искали да Ви информираме, че за започване на предстоящите шофьорски курсове, все още можете да се запишете на сегашните условия и параметри, обхващащи обучението. Поради забавянето на увеличението на часовете и навлизането на промените, касащи учебните програми, все още курсовете се провеждат по старите програми и в тази връзка всеки, който желае да се запише за съответните курсове, може да го направи по телефона, на място в нашите офиси или ОНЛАЙН на нашия сайт, като предварително се запознае с изискванията и необходимите  документи,  които са описани в секцията ,,ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ“ , за които искате да се запишете.

Информацията се отнася за предстоящите курсове, стартиращи през месец Март- 02.03. /16.03./ 30.03.2020г.


19.02.2020г.

СЛЕДВАЩИТЕ КУРСОВЕ ЗАПОЧВАТ НА 02.03.2020г.

Можете да се запишете по телефона, на място в нашите офиси или ОНЛАЙН на нашия сайт.

В секцията ,,ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ“ са описани необходимите документи за категориите, за които искате да се запишете.


17.02.2020г.

 ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ. УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ-ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА.

Уважаеми клиенти на Учебен център ,,Йонитрейд“,

Бихме искали да Ви информираме, че с оглед промяната на учебната документация, касаеща обучението на водачи на МПС, която е разписана от министъра на образованието и науката, и промените в броя на часовете за практическо обучение, можете да се запишете за курс на сегашните условия до 17.02.2020г.

В тази връзка, ще настъпят промени не само от гледна точка на самия процес на обучение, но и като финансови параметри, които ще обхващат шофьорските курсове. Очакват се измененията да влязат в сила за откриването на групите, които ще започнат през новата календарна година.

Затова всички, които желаят да се запишат за предстоящите шофьорски курсове, които ще започнат на 17.02.2020г., нека имат предвид новостите, които се очакват и касаят тяхното обучение, и да отбележат датите за започване на курс, като подготвят необходимите документи, изискващи се за категорията, за която искат да се запишат, преди настъпването на промените, косаещи бъдещите кандидат-водачи на МПС.

За повече информация за записване за курс, както и всичко касаещо бъдещите промени, можете да посетите нашия сайт, да попитате на място в нашите офиси, по телефона или онлайн на нашия сайт.  


ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ЗАЕТИ ЛИЦА ПО

ОП РЧР 2014-2020г.

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

Операцията ще предостави възможност на заетите да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 млн. лв.

Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.

За целите на проекта е разработена услуга, даваща възможност на заетите лица да подават своето заявление по електронен път, без да е необходимо да посещават бюрата по труда, само в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

Заявления ще се приемат и на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната.

Срокът за прием на заявления е до изчерпване на финансовия ресурс по проекта. Очакванията са, че с планираните средства около 54 хиляди души ще могат да повишават квалификацията си.

Подробна информация по проект „Ваучери за заети лица” и образец на Заявление на хартиен носител може да намерите тук.

Електронното заявление може да намерите тук.

ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ В СЕКЦИЯТА ,,ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ“.

loading