НОВИНИ

В секцията ,,Новини“ ще намерите последна актуална информация.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ. УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ПРАКТИКА.

Уважаеми клиенти на Учебен център ,,Йонитрейд“,

    Бихме искали да Ви уведомим, че с оглед промяната на учебната документация, касаеща обучението на водачи на МПС, която е разписана от министъра на образованието и науката, и промените в броя на часовете за практическо обучение, Ви информираме, че можете да се запишете за курс на сегашните условия до 25.11.2019г. В тази връзка, ще настъпят промени не само от гледна точка на самия процес на обучение, но и като финансови параметри, които обхващат шофьорските курсове. Очакват се измененията да влязат в сила за откриването на групите, които ще започнат от месец декември 2019г.

Затова всички, които желаят да се запишат за предстоящите шофьорски курсове на 25.11.2019г., да имат предвид новостите, които се очакват и касаят тяхното обучение, и да отбележат датите за започване на курс, като подготвят необходимите документи, изискващи се за категорията, за която искат да се запишат, преди настъпването на промените за бъдещите кандидат-водачи на МПС.

За повече информация за записване за курс, както и всичко касаещо бъдещите промени, можете да посетите нашия сайт, да попитате на място в нашите офиси, по телефона или онлайн.

    


СЛЕДВАЩИТЕ КУРСОВЕ ЗАПОЧВАТ НА 25.11.2019г.

МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНА, НА МЯСТО В НАШИТЕ ОФИСИ ИЛИ ОНЛАЙН НА НАШИЯ САЙТ.

В СЕКЦИЯТА ,,ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ“ СА ОПИСАНИ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАТЕГОРИИТЕ, ЗА КОИТО ИСКАТЕ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ.


ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ЗАЕТИ ЛИЦА ПО

ОП РЧР 2014-2020г.

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

Операцията ще предостави възможност на заетите да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 млн. лв.

Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.

За целите на проекта е разработена услуга, даваща възможност на заетите лица да подават своето заявление по електронен път, без да е необходимо да посещават бюрата по труда, само в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

Заявления ще се приемат и на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната.

Срокът за прием на заявления е до изчерпване на финансовия ресурс по проекта. Очакванията са, че с планираните средства около 54 хиляди души ще могат да повишават квалификацията си.

Подробна информация по проект „Ваучери за заети лица” и образец на Заявление на хартиен носител може да намерите тук.

Електронното заявление може да намерите тук.

ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ В СЕКЦИЯТА ,,ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ“.