ADR КУРС

safe-movement-of-exsplosive1

Провеждане на курс за придобиване / удължаване/

на свидетелство на  водач на МПС за превоз на опасни товари.

 

– Основен курс /превоз на опасни вещества в опаковки/;

– Специализиран курс за превоз на опасни товари в цистерна;

– Специализиран курс за превоз на опасни товари от клас 7 /радиоактивни вещества/;

– Специализиран курс за превоз на опасни товари от клас 1 /взривоопасни вещества/;

– Опреснителен курс /за тези, които притежават свидетелство за ADR /;