СЛЕДВАЩИТЕ КУРСОВЕ ЗАПОЧВАТ НА 25.05.2020г.

СЛЕДВАЩИТЕ КУРСОВЕ ЗАПОЧВАТ НА 25.05.2020г. Можете да се запишете по телефона, на място в нашите офиси или ОНЛАЙН на нашия сайт. В секцията ,,ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ“ са описани необходимите документи за категориите, за които искате да се запишете, тъй като групите ще са с по-малък брой кандидати. Повече информация, свързана с предлаганите курсове, обучения, новини, последни промени, касаещи Прочетете повече заСЛЕДВАЩИТЕ КУРСОВЕ ЗАПОЧВАТ НА 25.05.2020г.[…]

СЛЕДВАЩИТЕ КУРСОВЕ ЗАПОЧВАТ НА 11.05.2020г.

СЛЕДВАЩИТЕ КУРСОВЕ ЗАПОЧВАТ НА 11.05.2020г. Можете да се запишете по телефона, на място в нашите офиси или ОНЛАЙН на нашия сайт. В секцията ,,ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ“ са описани необходимите документи за категориите, за които искате да се запишете, тъй като групите ще са с по-малък брой кандидати. Повече информация, свързана с предлаганите курсове, обучения, новини, последни промени, касаещи Прочетете повече заСЛЕДВАЩИТЕ КУРСОВЕ ЗАПОЧВАТ НА 11.05.2020г.[…]

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТАТА В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ,,ЙОНИТРЕЙД“.

Уважаеми клиенти на Учебен център ,,Йонитрейд“, Бихме искали да Ви уведомим, че със Заповед № РД-01-249/03.05.2020г. от днес 04.05.2020г. се възстановява работата на учебния център, както и провеждането на всички курсове, обучения, и изследвания. Дейността ще се извършва при спазване на всички хигиенно-санитарни мерки и изисквания. Респективно всички кандидати трябва да носят със себе си Прочетете повече заВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТАТА В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ,,ЙОНИТРЕЙД“.[…]

loading