05.08.2015

ОБУЧЕНИЕ/ ИЗПИТНИ ВЪПРОСИ


На страницата на Изпълнителна агенция ,,Автомобилна администрация”  са качени ,,Изпитните въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС“, за съответната категория, за която сте записани в курс.

Обучение кат. ,,В“

1. Изпълнителна агенция ,,Автомобилна администрация“:

,,Изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС“

2. Закон за движението по пътищата

    Закон за движението по пътищата 1

3. Наредба № 17 от 23.07.2001г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали

4. Наредба № 18 от 23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

5. Наредба ,,Пътни знаци“ 

6. Таблица- ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Обучение кат. ,,С“

7. Изпълнителна агенция ,,Автомобилна администрация“:

,,Изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС“

8. Обучение кат. ,,C“

9. Устройство на автомобила


Обучение кат. ,,СЕ“

10. Изпълнителна агенция ,,Автомобилна администрация“:

,,Изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС“

11. Обучение кат. ,,СЕ“


Обучение кат. ,,D“

12. Изпълнителна агенция ,,Автомобилна администрация“:

,,Изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС“

13. Обучение кат. ,,D“


Обучение ,,Превоз на опасни товари (ADR)“

14. Изпълнителна агенция ,,Автомобилна администрация“:

,,Изпитни въпроси за превоз на опасни товари (ADR)“

Вашият коментар

ПРОМОЦИЯ ШОФЬОРСКИ КУРС за кат. А1 и А 2024!

ЛЯТОТО НАБЛИЖАВА!

ПОДАРЕТЕ СИ ШОФЬОРСКИ КУРС за категории А1 и А!

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА! ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ГРУПИТЕ, КОИТО СЕ ОТКРИВАТ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ ИЛИ ДО ЗАПЪЛВАНЕ НА МЕСТАТА.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ, КАТО СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАШИТЕ СЪТРУДНИЦИ ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ НА МЯСТО В НАШИТЕ ОФИСИ!

www.yonitrate.info, email: yonitrate@mail.bg


This will close in 20 seconds