11.07.2017

ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ


СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

  1. Професия ,,Оперативен счетоводител”, код 344030

1.1. Специалност ,,Оперативно счетоводство”, код 3440301– трета степен на професионална квалификация


  1. Професия ,,Оператор на компютър”, код 482030

2.1. Специалност ,,Текстообработване”, код  4820301– първа степен на професионална квалификация


  1. Професия ,,Техник на транспортна техника”, код 525010

3.1. Специалност ,,Автотранспортна техника”, код  5250101– трета степен на професионална квалификация

3.2. Специалност ,,Пътностроителна техника”, код 5250102– трета степен на професионална     квалификация


  1. Професия ,,Монтьор на транспортна техника”, код 525020

4.1. Специалност ,,Автотранспортна техника”, код 5250201– втора степен на професионална квалификация

4.2. Специалност ,,Пътностроителна техника”, код 5250202– втора степен на профсионална квалификация


  1. Професия ,,Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060

5.1. Специалност ,,Подемно-транспортна техника, монтирана на пътна транспортни средства”, код 5250601– втора степен на професионална квалификация

5.2. Специалнот ,,Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602- втора степен на професионална квалификация


  1. Професия ,,Работник по транспортна техника”, код 525120

6.1. Специалност ,,Автобояджийство”, код 5251201– първа степен на професионална квалификация

6.2. Специалност ,,Автотенекеджийство”, код 5251202– първа степен на професионална квалификация


  1. Професия ,,Готвач”, код 811070

7.1. Специалност ,,Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701


  1. Професия ,,Сервитьор-барман”, код 811080

8.1. Специалност ,,Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801– втора степен на професионална квалификация


  1. Професия ,,Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт”, код 840070

9.1. Специалност ,,Експлоатация на автомобилния траспорт”, код 8400701– трета степен на професионална квалификация


  1. Професия ,,Водач на МПС за обществен превоз”, код 840090

10.1. Специалност ,,Вътрешни и медународни превози напътници”, код 8400901– първа степен на професионална квалификация

10.2. Специалност ,,Вътрешни и международни превози на товари”, код 8400902– първа степен на професионална квалификация

ПРОМОЦИЯ ШОФЬОРСКИ КУРС за кат. А1 и А 2024!

ЛЯТОТО НАБЛИЖАВА!

ПОДАРЕТЕ СИ ШОФЬОРСКИ КУРС за категории А1 и А!

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА! ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ГРУПИТЕ, КОИТО СЕ ОТКРИВАТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ ИЛИ ДО ЗАПЪЛВАНЕ НА МЕСТАТА.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ, КАТО СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАШИТЕ СЪТРУДНИЦИ ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ НА МЯСТО В НАШИТЕ ОФИСИ!

www.yonitrate.info, email: yonitrate@mail.bg


This will close in 20 seconds