05.08.2015

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

pic_karta_vodach


Курсът за придобиване на ,,Професионална компетентност“ е задължителен за водачите, които превозват пътници или товари. Той е регламентиран от Наредба 41 на МТИТС (Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент).

Тази карта е задължителна за всички водачи на територията на Европейския съюз, които управляват МПС от кат. С1, С1+Е, С, С+Е, D1, D1+E, D, D+E, както и за тези, които извършват Обществен превоз или Превоз за собствена сметка.

Изискването за начална квалификация се прилага:

  1. За водачите, придобили правоспособност за управление на МПС от подкатегории D1, D1+E и категории D или D+E след 10 септември 2008г.
  2. За водачите, придобили правоспособност за управление на МПС от подкатегории С1, С1+Е и категории С или С+Е след 10 септември 2009г.

      След завършване на курса за начална квалификация, кандидатите полагат изпит.

 

Периодично обучение:

    1. Водачите, придобили правоспособност за управление на МПС от подкатегории D1, D1+E и категории D или D+E преди 10 септември 2008г, подлежат на периодично обучение. 

               2. Водачите, придобили правоспособността за управление на МПС от подкатегории С1, С1+Е и категории С ил С+Е преди 10 септември 2009г, подлежат на периодично обучение.

 

   

Вашият коментар