06.08.2015

ПСИХОТЕСТ ЗА ШОФЬОРИ


ПСИХОТЕСТ ЗА ШОФЬОРИ

За кат. ,,C“, ,,D“, Превоз на пътници и товари, Таксиметров превоз, Лишаване за алкохол, Чл.157.

Психологическото изследване е професионален подбор и оценява наличието или липсата на професионални качества,които са необходими за безопасно транспортно поведение.

Психологическото изследване включва писмени и апаратни психологически тестове и беседа.

Удостоверение за психологическа годност е необходимо  на:

– Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1; водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари; водачи на таксиметров автомобили.

– Председателите на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

– Чужденците, дългосрочно пребиваващи в Република България и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС.

– Лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност, след като са загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, поради отнемане на контролните точки.

– Водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс, поради шофиране при употреба на алкохол.

Необходими документи за явяване на психологическо изследване:

За лицата, желаещи да придобият категория ,водачите на обществен и таксиметров превоз и председателите на изпитни комисии:

Копие на шофьорска книжка и контролен талон.

За чуждестранните граждани: 

Копие на шофьорска книжка и лична карта или удостоверение за временно пребиваване в страната.

За лицата с отнети шофьорски книжки:

Копие на документ, удостоверяващ, че наказанието е изтърпяно.

 

Удостоверенията  за психологическа годност се издават веднага след самото изследване и в тях се отбелязват всички възможни цели, за съответната група на явяване.

КОНТАКТИ:

гр. София, бул. ,,Владимир Вазов“ №39

тел: 0882 89 15 04, 02/ 416 56 97 

Вашият коментар