19.07.2013

ADR КУРС (ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ)


Провеждане на курсове за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари (ADR).

Провеждане на курсове за удължаване срока на валидност за свидетелство на водач на МПС за превоз на опасни товари (ADR).

Основен курс /превоз на опасни вещества в опаковки/

Курс ,,Цистерни“– специализиран курс за превоз на опасни товари в цистерни

Курс ,,Клас 1″– Специализиран курс за превоз на опасни товари от клас 1 /взривоопасни вещества/

Курс ,,Клас 7″-Специализиран курс за превоз на опасни товари от клас 7 /радиоактивни вещества/

Курс за удължаване срока на валидност на ADR свидетелство, опреснителен курс /за тези, които притежават свидетелство за ADR /