20.11.2020

COVID-19 АКТУАЛНО


В секцията ,,COVID-19 Актуално“ ще намерите последна актуална информация, касаеща промените свързани с работата на учебния център.

БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО СА НА ПЪРВО МЯСТО!

Уважаеми клиенти на Учебен център ,,Йонитрейд“, с оглед въведените противоепидемични мерки, всички които посещават учебния център във връзка със записване за курсове, провеждане на обучения и изпити, трябва да носят със себе си Лични предпазни средства (маски, ръкавици, дезинфектанти) или да използват предоставените от учебния център. Всички дейности се извършват при спазване на всички хигиенно-санитарни мерки и изисквания. При наличие на повече хора, трябва да спазва необходимата дистанция, според организацията в учебния център.

Благодарим Ви за доверието и Ви желаем успешно обучение!